Clustering: Bestäm kategori efter kluster

October 12, 2017
Använder mig av K-means clustering för att gruppera ihop kategorier av ostrukturerade stringvärden