Experiment created on 7/7/2017

July 9, 2017
Creació d'un projecte de machine learning per construir diferents models per la detecció de característiques d'una casa vacacional a partir