IQ Kviz 07.07.2016.

September 1, 2016
Projekt za kolegij RUAP.
ML za pogađanje gibanja elemenata u matrici. Unosi se dvije matrice 3x3 kao niz od 18 polja sa vrijednosti 0 i 1, te se odgonećuje kakav je pomak među njima