STC Learn | Project 01

February 22, 2019

Report Abuse
Naimportování dat z UCI knihovny, přiřazení nadpisů a vytvoření jednoduché analýzy dat.